Duurzaamheid

 

 

Bij De Greef streven we ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen.

We geloven dat het nemen van verantwoordelijkheid voor mens en milieu van essentieel belang is voor een duurzame toekomst.

Daarom hebben we het volgende bedrijfsbeleid geformuleerd:

 

 Milieubijdrage:

We zetten ons in om de negatieve impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te minimaliseren. Dit omvat het verminderen van onze CO2-uitstoot, het beperken van afvalproductie en het verminderen van ons energieverbruik door te investeren in energiezuinige LED-verlichtingssystemen in ons bedrijf.

We streven naar efficiëntie in onze logistieke processen door het combineren van zendingen waar mogelijk. Door het bundelen van zendingen en leveringen verminderen we het aantal transportbewegingen, wat resulteert in lagere emissies en een verminderde belasting van het wegennet.

We streven naar duurzame inkooppraktijken, waarbij we samenwerken met leveranciers die zich inzetten voor milieuvriendelijke producten en diensten.

We moedigen het gebruik van hernieuwbare energiebronnen aan en investeren in energie-efficiënte technologieën om ons energieverbruik te verminderen.

 

 Hergebruik van grondstoffen:

We erkennen het belang van het verminderen van onze afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen en streven naar het maximaliseren van het hergebruik van materialen binnen onze waardeketen. Een van de manieren waarop we dit doen, is door verantwoord om te gaan met onze verpakkingen. We nemen concrete stappen om ons verpakkingsmateriaal te verminderen en te hergebruiken.

Bij De Greef zien we het naleven van dit beleid als een gezamenlijke inspanning, waarbij elke medewerker binnen onze organisatie een rol speelt. We moedigen onze medewerkers aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties en bij te dragen aan onze milieudoelstellingen en hergebruiksinitiatieven.

 

Samen kunnen we een positieve impact hebben op het milieu en het bevorderen van duurzaam gebruik van grondstoffen.

We blijven ons beleid evalueren en verbeteren om onze inzet voor deze belangrijke kwesties te waarborgen.