Disclaimer en copyright

 

Onderneming: H. de Greef en Zn B.V.
Bezoekadres: Industrieweg 11
  4051 BW Ochten
  Nederland
E-mail: [email protected]
Website: www.degreef-ochten.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 344 641 356
KvK-nummer: 11025594

 

De informatie die u op deze website vindt, hebben we met veel zorg samengesteld. Toch vragen we uw aandacht voor onze disclaimer en ons copyright-beleid. Als u onze website bezoekt – voor welke doeleinden dan ook – stemt u in met het onderstaande.

Disclaimer

Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website staan. Toch is het mogelijk dat er op deze website en op de websites waarnaar wij verwijzen onjuistheden en onvolkomenheden staan. H. de Greef en Zn BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg hiervan en ook niet voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomen uit technische gebreken.

Link disclaimer

Op onze website verwijzen wij naar de websites van derden. H. de Greef en Zn BV is niet verantwoordelijk voor deze sites. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de links of voor de informatie die op deze websites staan. Het plaatsen van een link betekent ook niet dat wij de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijven. Het plaatsen van een link naar de websites van derden is uitsluitend bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Copyright

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website eigendom van H. de Greef en Zn BV. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Dit betekent dat kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, verboden zijn, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door H. de Greef en Zn BV. Een schriftelijk verzoek daartoe kunt u richten aan de afdeling Marketing & Communicatie: [email protected].

Gebruik van foto’s en andere materialen

Wij proberen van foto's en ander materiaal zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om het materiaal met diens toestemming te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechthebbende te zijn en niet wil dat wij dit materiaal op de huidige manier op onze website gebruiken, neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie: [email protected].

Cookie policy

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. De browser slaat dit bestandje op de harde schijf van uw computer op. Dankzij deze cookies kunnen we uw instellingen en voorkeuren onthouden. Dat is handig als u later onze website opnieuw bezoekt.